Przedmiot działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedmiotem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o według Polskiej Klasyfikacji Działalności  jest:

 • działalność obiektów sportowych – 93.11.Z,
 • pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z,
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z,
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – 96.04.Z,
 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z,
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – 49.39.Z,
 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z,
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.20.Z,
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – 42,99.Z,
 • przygotowanie terenu pod budowę – 43.12.Z,
 • wykonanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – 43.13.Z,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 43.29.Z,
 • tynkowanie – 43.31.Z
 • zakładanie stolarki budowlanej – 43.32.Z
 • posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – 43.33.Z,
 • malowanie i szklenie - 43.34.Z,
 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych – 43.39.Z,
 • wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych – 43.91.Z
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
  niesklasyfikowane – 43.91.Z,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 47.11.Z,
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
  sklepach – 47.19.Z,
 • sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach – 47.29.Z,
 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.71.Z,
 • sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.75.Z,
 • sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z,
 • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
  straganach i targowiskach – 47.89.Z,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
  wysyłkowej i internetowej -47.91.Z,
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
  straganami i targowiskami – 47.99.Z,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
  sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B.

OSiR Sp. z o. o. świadczy usługi na następujących obiektach sportowych:

Hale Sportowe:

 1. Hala nr 1 ul. Pomologiczna 10; 96-100 Skierniewice
 2. Hala nr 2 ul. Pomologiczna 8; 96-100 Skierniewice
 3. Hala nr 3 ul. Tetmajera 7; 96-100 Skierniewice
 4. Boisko do hokeja na trawie ul. Trakcyjna 1; 96-100 Skierniewice

Boiska Orlik:

 1. Orlik nr 2 ul. 1-go Maja; 96-100 Skierniewice
 2. Orlik nr 4 ul. Jasna; 96-100 Skierniewice
 3. Orlik nr 5 ul. Działkowa; 96-100 Skierniewice
 4. Orlik nr 6 ul. Podkładowa; 96-100 Skierniewice

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OSIR
Data utworzenia:2021-11-07
Data publikacji:2021-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:802